Krepsetrål

Status: Valid

Definition: Trål som benyttes til fangst av kreps.

Updated: 28.03.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate of Fisheries

Code value: 57