Bomtrål

Status: Valid

Definition: Trålredskap der tråldører og kuleline er erstattet med fast konstruksjon av jern.

Updated: 28.03.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate of Fisheries

Code value: 56