Flytetrål par

Status: Valid

Definition: Flytetrål som dras av to fartøyer.

Updated: 28.03.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate of Fisheries

Code value: 54