Flytetrål

Status: Valid

Definition: Trålredskap der ingen deler av redskapen kommer i kontakt med bunn. Samme som pelagisk trål.

Updated: 28.03.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate of Fisheries

Code value: 53