Search register

FishingEquipmentGeneralActive

Aktive fiskeredskaper 

Updated: 28/03/2022
Status: Valid
Showing 1 - 19 of 19 hits

Codelist

Annet
80

Valid

Trålredskap der tråldører og kuleline er erstattet med fast konstruksjon av jern.
56

Valid

Trålredskap som dras langs bunn.
51

Valid

Bunntrål som dras av to fartøyer.
52

Valid

2 delt trål, 2 trålposer
58

Valid

Trålredskap der ingen deler av redskapen kommer i kontakt med bunn. Samme som pelagisk trål.
53

Valid

Flytetrål som dras av to fartøyer.
54

Valid

Uspesifisert. Spydliknende redskap som vanligvis avfyres med kanon.
70

Valid

Trål som benyttes til fangst av kreps.
57

Valid

Not (redskap) som ringer inn fisken mot land.
12

Valid

Fiske med landnot hvor det benyttes lyskaster for å samle fisken.
15

Valid

Trålredskap konstruert for rekefiske
55

Valid

Skrape av jern som dras langs bunn.
81

Valid

Fiske med snurpenot hvor det benyttes lyskaster for å samle fisken.
14

Valid

Not (redskap) som ringer inn fisken og snurpes.
11

Valid

Trålliknende fiskeredskap, men uten tråldører som trekkes gjennom vannet.
61

Valid

Harpun benyttet til fangst av størje
72

Valid

10

Valid

Traktformet fiskeredskap som dras gjennom vannmassene
50

Valid

Showing 1 - 19 of 19 hits