Search register

AquaLicenceType

Licence type for aquaculture facility 

Updated: 19/03/2021
Status: Valid
Showing 1 - 24 of 24 hits

Codelist

Also available in Norwegian
Akvakulturdyr i tidlige livsstadier

Valid

Akvakulturdyr til for-konsum

Valid

Alger tidlig fase

Valid

Alger til konsum

Valid

Andre formål

Valid

Site where permission has been granted to produce/store broodstock of salmon, trout and rainbow trout
Stamfisk

Valid

Site where permission has been granted to operate a salmon, trout, rainbow trout and/or char hatchery
Settefisk

Valid

lokalitet der det er gitt tillatelse til å produsere matfisk av laks, ørret og regnbueørret
Matfisk

Valid

Matfisk-5% maksimalt tillatt biomasse økning

Valid

Matfisk-Grønn A

Valid

Matfisk-Grønn A-5% maksimalt tillatt biomasse økning

Valid

Matfisk-Grønn B

Valid

Matfisk-Grønn B-5% maksimalt tillatt biomasse økning

Valid

Matfisk-Grønn C

Valid

Matfisk-Grønn C-5% maksimalt tillatt biomasse økning

Valid

Matfisk-Grønn Konvertert

Valid

Matfisk-Grønn Konvertert-5% maksimalt tillatt biomasse økning

Valid

Økologisk matfisk

Valid

Økologisk matfisk-5% maksimalt tillatt biomasse økning

Valid

Oppbevaring leppefisk

Valid

Site/area where permission has been granted to put out and subsequently re-capture crustaceans, molluscs and echinoderms
Havbeite

Valid

Site where permission has been granted for production of shellfish
Skalldyr

Valid

Stamdyr

Valid

Showing 1 - 24 of 24 hits