Search register

AkvaPlassering

Plassering av akvakulturlokaliteten. 

Updated: 20/03/2020
Status: Valid
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Land

Valid

Sjø

Valid

Ukjent

Valid

Showing 1 - 3 of 3 hits