Search register

Fiskeri

Kodelister som skal kunne benyttes til å utveksle forvaltningsinformasjon for fiskeribruk, med tanke på både kartpresentasjon og bruk i geografiske informasjonssystemer generelt. 

Updated: 27/01/2022
Status: Valid
Showing 1 - 12 of 12 hits

Norwegian Directorate of Fisheries

Code value

Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks. tonn (biomasse) matfisklokaliteter.

Norwegian Directorate of Fisheries

Code value

Plassering av akvakulturlokaliteten.

Norwegian Directorate of Fisheries

Code value

Tillatelsens formål. Tildelingsforskriften for akvakultur definerer hvilke formål som er mulige.

Norwegian Directorate of Fisheries

Code value

Licence status for aquaculture facility.

Norwegian Directorate of Fisheries

Code value

Licence type for aquaculture facility

Norwegian Directorate of Fisheries

Code value

Type vannmiljø akvakulturlokaliteten befinner seg i.

Norwegian Directorate of Fisheries

Code value

Norwegian Directorate of Fisheries

Code value

Norwegian Directorate of Fisheries

Code value

Aktive fiskeredskaper

Norwegian Directorate of Fisheries

Code value

Passive fiskeredskaper

Norwegian Directorate of Fisheries

Code value

Norwegian Directorate of Fisheries

Code value

Showing 1 - 12 of 12 hits