Annet

Status: Valid

Definition: Referanse av en type som ikke kan angis ved noen av de andre kategoriene i tabellen

Updated: 02.08.2023
Date accepted: 28/06/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: annenHrefType