Search register

Arealbruk

Arealbrukskategori (pbl. 1985 § 20-4 første ledd)

Updated: 08/11/2017
Showing 51 - 64 of 64 hits

Codelist

172

Valid

620

Valid

Senterområder (hovedsenter, lokalsenter)
120

Valid

173

Valid

521

Valid

660

Valid

640

Valid

Terminalbygg (Brukes spesielt i mer detaljerte kommunedelplaner og gjelder: Stasjonsbygning. Ekspedisjonsbygning på flyplass, havn, bussterminal, godsterminal m.v. Andre bygninger som er nødvendige for terminaldriften)
641

Valid

102

Valid

Vann med restriksjon (drikkevannskilde e.l.)
510

Valid

610

Valid

Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (pbl. 1985 § 20-4, første ledd nr. 6), (For generalisering)
600

Valid

Showing 51 - 64 of 64 hits