Område som er/skal båndlegges

Område som er båndlagt eller skal båndlegges (pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 4), (For generalisering)

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/29/2015 3:54:04 PM

Code value

Code value: 400

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term