LNF-område m/spredt bebyggelse

LNF-områder med bestemmelser om omfang og lokalisering av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav c)

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/29/2015 3:54:04 PM

Code value

Code value: 220

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term