Annen særskilt bruk eller vern

Annen særskilt bruk eller vern Merknad: detaljering må angis som arealbruksutdyping

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/29/2015 3:54:05 PM

Code value

Code value: 590

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term