Befolkning på rutenett 5000m

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet "Befolkning på rutenett 5000m"

Innsender: Kartverket

Eier: Statistisk sentralbyrå


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: 12092018

Oppdatert: 12.09.2018 12:18:20

Godkjent: 12.09.2018

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter