Befolkning på rutenett 250m

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet "Befolkning på rutenett 250m"

Innsender: Kartverket

Eier: Statistisk sentralbyrå


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave: 06.09.2018

Oppdatert: 12.09.2018 12:34:33

Godkjent: 12.09.2018

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Statistisk sentralbyrå
06.09.2018
Erstattet
Godkjent
06.09.2018

Ingen foreslåtte dokumenter