Arealbruk

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Arealbruk

Updated: 21.06.2022
Date accepted: 02/11/2017
Date superseded: 21/06/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway
Version number 1
Version name: 20171019