Arealbruk

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Arealbruk

Innsender: Kartverket

Eier: Statistisk sentralbyrå


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: 20171019

Oppdatert: 04.09.2018 13:29:08

Godkjent: 02.11.2017

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter