Kulturminner - Sikringssoner

Dokumentet gir presentasjonsregler for datasettet Kulturminner - Sikringssoner

Submitter: Directorate for Cultural Heritage

Owner: Directorate for Cultural Heritage


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 2

Updated: 1/22/2018 11:00:53 AM

Accepted: 22/01/2018

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Directorate for Cultural Heritage
Superseded
Accepted
01/05/2015

No suggested documents