Kulturminner - Lokaliteter

Dokumentet gir presentasjonsregler for datasettet Kulturminner - Lokaliteter

Status: Draft

Submitter: Directorate for Cultural Heritage

Owner: Directorate for Cultural Heritage

Version number 2

Version name: 2

Updated: 3/20/2019 10:39:01 AM Date accepted: 22/01/2018
Date draft: 20/03/2019