Kulturminner - Lokaliteter

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir presentasjonsregler for datasettet Kulturminner - Lokaliteter

Updated: 20.03.2019
Date accepted: 22/01/2018
Date draft: 20/03/2019
Submitter: Directorate for Cultural Heritage
Owner: Directorate for Cultural Heritage
Version number 2
Version name: 2