Kulturminner - Lokaliteter

Dokumentet gir presentasjonsregler for datasettet Kulturminner - Lokaliteter

Innsender: Riksantikvaren

Eier: Riksantikvaren


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave: 2

Oppdatert: 22.01.2018 11:05:05

Godkjent: 22.01.2018

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Riksantikvaren
1
Erstattet
Godkjent
02.07.2015

Ingen foreslåtte dokumenter