Kulturminner - Freda bygninger

Dokumentet gir presentasjonsregler for datasettet Kulturminner - Freda bygninger

Status: Superseded

Submitter: Directorate for Cultural Heritage

Owner: Directorate for Cultural Heritage

Version number 1

Version name: 1

Updated: 1/22/2018 10:56:12 AM Date accepted: 11/08/2015
Date superseded: 22/01/2018