Kulturminner - Brannsmitteområder

Dokumentet gir presentasjonsregler for datasettet Kulturminner - Brannsmitteområder

Innsender: Riksantikvaren

Eier: Riksantikvaren


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: 1

Oppdatert: 10.12.2015 11:58:58

Godkjent: 11.08.2015

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter