Jordsmonn

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Jordsmonn

Innsender: Norsk institutt for skog og landskap

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: 01.12.2014

Oppdatert: 25.08.2017 15:15:16

Godkjent: 01.05.2015

Utkast 29.01.2016

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter