FKB-AR5

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet "FKB-AR5"

Innsender: Kartverket

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 3

Utgave: 01.02.2018

Oppdatert: 16.03.2018 12:29:25

Godkjent: 16.03.2018

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Norsk institutt for bioøkonomi
01.12.2014
Erstattet
Godkjent
10.12.2014
Kartverket
01.12.2014
Erstattet
Godkjent
16.03.2018

Ingen foreslåtte dokumenter