CLC (Corine Land Cover)

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet CLC (Corine Land Cover)

Innsender: Norsk institutt for skog og landskap

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 26.08.2016 13:00:28

Godkjent: 17.04.2015

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter