Kvikkleire

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet kvikkleire

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 4

Version name: 16.12.2015

Updated: 11/7/2018 3:11:28 PM Date accepted: 21/12/2015
Date superseded: 07/11/2018