Kvikkleire

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet kvikkleire

Status: Retired

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 1

Updated: 12/21/2015 2:54:03 PM
Date retired: 21/12/2015
Date draft: 15/12/2015