Aktsomhetsområder snøskred

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Aktsomhetsområder snøskred

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 3

Version name: 16.12.2015

Updated: 8/4/2017 1:16:22 PM Date accepted: 21/12/2015
Date superseded: 04/08/2017