Bunnsedimenter (kornstørrelse)

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasett Bunnsedimenter (kornstørrelse) - oversikt, regionalt. Viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del.

Status: Superseded

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway

Version number 1

Version name: mai 2017

Updated: 11/18/2019 1:54:43 PM Date accepted: 29/08/2017
Date superseded: 18/11/2019