Bunnsedimenter (kornstørrelse), detaljert

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasett Bunnsedimenter (kornstørrelse) - detaljert. Viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del (øverste 0-50 cm av sjøbunnen).

Innsender: Norges geologiske undersøkelse

Eier: Norges geologiske undersøkelse


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: mai 2017

Oppdatert: 29.08.2017 16:28:20

Godkjent: 29.08.2017

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter