Bunnsedimenter (dannelse)

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasett Bunnsedimenter (dannelse) - oversikt, regionalt og detaljert. Viser bunnsedimenter i havbunnens øvre del, klassifisert etter jordartstype.

Status: Superseded

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway

Version number 3

Version name: oktober 2019

Updated: 7/7/2020 2:48:30 PM Date accepted: 19/11/2019
Date superseded: 07/07/2020