Bunnsedimenter (dannelse)

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasett Bunnsedimenter (dannelse) - oversikt, regionalt og detaljert. Viser bunnsedimenter i havbunnens øvre del, klassifisert etter jordartstype.

Status: Superseded

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway

Version number 2

Version name: mars 2018

Updated: 11/19/2019 11:31:52 AM Date accepted: 07/06/2018
Date superseded: 19/11/2019