Bunnsedimenter (dannelse)

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasett Bunnsedimenter (dannelse) - oversikt, regionalt og detaljert. Viser bunnsedimenter i havbunnens øvre del, klassifisert etter jordartstype.

Status: Superseded

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway

Version number 1

Version name: mai 2017

Updated: 6/7/2018 12:02:25 PM Date accepted: 29/08/2017
Date superseded: 07/06/2018