Mulighet for marin leire

Mulighet for marin leire er basert på løsmassekart i målestokk 1:50.000 eller bedre og datasett for marin grense. Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire og kan grovt sett inndeles i seks klasser.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Valid

Version number : 3

Version name: februar 2020

Updated: 2/18/2020 1:25:14 PM

Accepted: 18/02/2020

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geological Survey of Norway
1
Superseded
Accepted
05/07/2017
Geological Survey of Norway
06032019
Superseded
Accepted
07/03/2019

No suggested documents