Mineralressurser

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Mineralressurser

Updated: 11.04.2018
Date accepted: 23/02/2017
Date superseded: 11/04/2018
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 1
Version name: Februar 2017