Mineralressurser - areal og verdivurdering

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet

Updated: 03.12.2019
Date accepted: 28/08/2019
Date superseded: 03/12/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 1
Version name: 10.04.2018