Marine sedimentasjonsmiljø

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Marine sedimentasjonsmiljø. Datasettet gir en oversikt over dominerende sedimentasjonsmiljø i det kartlagte området.

Updated: 20.05.2021
Date accepted: 19/11/2019
Date superseded: 20/05/2021
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 2
Version name: november 2019