Marine landformer

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Marine landformer

Updated: 19.11.2019
Date accepted: 22/06/2018
Date superseded: 19/11/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 2
Version name: 07.06.2018