Grus og pukk

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Grus Pukk

Updated: 14.10.2019
Date accepted: 11/04/2018
Date superseded: 14/10/2019
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 2
Version name: 10.04.2018