Grus og pukk

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Grus Pukk

Updated: 11.04.2018
Date superseded: 11/04/2018
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 1
Version name: 2