Bunnsedimenter (kornstørrelse)

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasett Bunnsedimenter (kornstørrelse) - oversikt, regionalt. Viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del.

Updated: 08.04.2022
Date accepted: 07/07/2020
Date superseded: 08/04/2022
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 3
Version name: 20200602