Bunnsedimenter (kornstørrelse)

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasett Bunnsedimenter (kornstørrelse) - oversikt, regionalt. Viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del.

Updated: 07.07.2020
Date accepted: 18/11/2019
Date superseded: 07/07/2020
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 2
Version name: november 2019