Bunnsedimenter (dannelse)

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasett Bunnsedimenter (dannelse) - oversikt, regionalt og detaljert. Viser bunnsedimenter i havbunnens øvre del, klassifisert etter jordartstype.

Updated: 07.07.2020
Date accepted: 19/11/2019
Date superseded: 07/07/2020
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 3
Version name: oktober 2019