Bunnsedimenter (dannelse)

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasett Bunnsedimenter (dannelse) - oversikt, regionalt og detaljert. Viser bunnsedimenter i havbunnens øvre del, klassifisert etter jordartstype.

Updated: 07.06.2018
Date accepted: 29/08/2017
Date superseded: 07/06/2018
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 1
Version name: mai 2017