Bunnfellingsområder

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasett Bunnfellingsområder. Bunnfellingsområder er naturlige forsenkninger på sjøbunnen med meget svake bunnstrømmer og fine sedimenter (silt og leire).

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name: V.1

Updated: 7/26/2022 11:45:40 AM

Accepted: 26/07/2022

No historical documents

No suggested documents