Reindrift - Trekklei

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Reindrift - Trekklei

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency

Version number 2

Version name: 15.03.2017

Updated: 9/9/2019 9:53:18 AM Date accepted: 18/05/2017
Date superseded: 09/09/2019
Date draft: 04/08/2017