Reindrift - Siidaområde

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Reindrift - Siidaområde.

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency

Version number 1

Version name: 01.07.2016

Updated: 8/4/2017 1:10:00 PM Date accepted: 16/09/2016
Date superseded: 04/08/2017
Date draft: 16/09/2016