Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite

Dokumnetet gir en beskrivelse av tegneregler for datasettet Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Agriculture Agency

Owner: Norwegian Agriculture Agency

Version number 1

Updated: 8/4/2017 1:09:04 PM
Date superseded: 04/08/2017