Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite

Dokumnetet gir en beskrivelse av tegneregler for datasettet Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


forside pdf

Status: Valid

Version number : 3

Version name: 20190801

Updated: 9/9/2019 9:45:40 AM

Accepted: 09/09/2019

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Agriculture Agency
15.03.2017
Superseded
Accepted
18/05/2017
Norwegian Agriculture Agency
Superseded
Draft

No suggested documents