N5000 Kartdata

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet N5000 Kartdata

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name: Versjon 20091020

Updated: 1/22/2016 10:31:57 AM

Accepted: 20/10/2009

No historical documents

No suggested documents